Photo: Pēteris Vīksna

Photo: Pēteris VīksnaAlmost Sonnet

2020

Pilot gallery in Rīga, Latvia

Mixed media installation (2 videos 1920x1080px, carpet, thread, plastic, gypsum, color, clay) in collaboration with Linda Vilka.


In a world full of abstractions and questions, almost everyone strives after a meaningful life. But sometimes the inner drive - which makes us eager to avoid mischief and strive for happiness, success and abundance - gets tired. Then it’s time to seek advice and help elsewhere. For example, one can study about philosophers and Eastern teachings or turn to the intelligent and the wise, but one can also open social media and gather the inspirational phrases there. 

By remelting the grains of thought and found insights together in a new form, the authors learn how to be better, happier, more successful people. The information gained is summarised in an easy-to-take, specially prepared dosage of inspiration that will ease the internal wanderings and bring you closer to sensible life transformation. 
Gandrīz Sonets

2020

Pilot galerija Rīgā, Latvijā

Jauktu mediju instalācija (2 video 1920x1080px, paklājs, diegs, plastikāts, ģipsis, krāsa, māls), kopdarbs ar Lindu Vilku.


Abstrakciju un jautājumu pilnajā pasaulē gandrīz katrs tiecas pēc jēgpilnas dzīves. Taču reizēm iekšējais dzinulis, kas liek vairīties no bezjēdzības un tiekties pēc laimes, veiksmes, pārpilnības, nogurst. Tad laiks meklēt padomu un palīdzību citur. Piemēram, var studēt filozofus un austrumu mācības vai vērsties pie viedajiem un gudrajiem, var arī atvērt sociālos tīklus un izlasīt tur atrodamās iedvesmojošās frāzes. 

Pārkausējot tīmekļa vietnēs atrodamos domu graudus un atziņas jaunā veidolā, darba autores mācās kā būt labākiem, laimīgākiem, veiksmīgākiem cilvēkiem. Apgūtā informācija apkopota viegli uzņemamā, īpaši sagatavotā iedvesmas devā, kas atvieglos iekšējo maldīšanos un virzīs tuvāk pelnītas dzīves transformācijai.

 

Built with Berta.me