Sabīne Šnē (b. 1996) is a visual artist born in Latvia, currently lives between Riga and London. In her creative practice, she constructs visual stories in order to explore the intersections between culture and nature, informed by historical and current ideas. She is interested in the relationships and the interconnectedness between humans and non-humans. In her art, Šnē reflects on human habits, desires, traces of actions and their impact on the environment. She has a broad interdisciplinary practise that combines video, 3D animation, sound, sculpture and drawing.Sabīne Šnē graduated with a Bachelor of Fine Arts (2020) and Master of Fine Arts (2022) from the department of Visual Communication of the Art Academy of Latvia. She has participated in various group exhibitions and art projects in Latvia and abroad, including If Disrupted, It Becomes Tangible. Infrastructures and Solidarities beyond the post-Soviet Condition (2023, National Gallery of Art, Vilnius), GeneralSharing: 27 m above the Sea,  (2022, Vent Space, Tallinn) and GeneralSharing: 19m above the Sea (2022, Köysiratagalleria, Turku), The Litlle Bird Must Be Caught, Survival Kit 13 (2022, Pils iela 23, Riga), Splintered Realities, RIXC Art and Science Festival (2022, KIM? Contemporary Art Centre, Riga), Augmented Experiences (2021, RIXC, Riga), Hidden Treasures (2021, Rucka, Cēsis), Hard Drive of Lost Expressions in collaboration with Linda Vilka (2020, Pilot, Rīga), Unseen Projects (2020, Vilnius Art Academy, online), Project Pavedieni for the cultural forum Baltā nakts (2020, National Library of Latvia, Rīga), Točka (former factory Provodnik, Rīga), Cosmo (2019, SILOS Centre of Art and Culture, Portugal). In winter 2022 she had a first solo show Partner, Parasite (KIM? Contemporary Art Centre, Rīga). During the year of 2021 Šnē has participated in various artist residencies in Latvia: Rucka in Cēsis, the Sansusī Well-being Residency in Aknīste and PAiR, organized by the VV foundation, in Pāvilosta. Šnē has won the Helen Scott-Lidgett Award 2022/2023 and is part of ACME Studios Early Career Award Program.
Sabīne Šnē (dz. 1996) ir Latvijā dzimusi māksliniece, kura dzīvo un strādā Londonā un Rīgā. Mākslinieciskajā praksē viņa konstruē vizuālus stāstus, kuros pēta kultūras un dabas krustpunktus, balstoties uz vēsturiskām un laikmetīgām idejām. Šnē interesē cilvēka un citu ekosistēmu veidojošo organismu attiecības, to savstarpējā saistība. Mākslas darbos tiek attēloti cilvēku paradumi, vēlmes, viņu darbību atstātās pēdas un to ietekme uz apkārtējo vidi. Mākslas darbos tiek apvienoti dažādi mediji un tehnikas - video, 3D animācija, skaņa, skulptūra un zīmējums.Sabīne Šnē ieguvusi bakalaura grādu (2020) un maģistra grādu (2022) Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas apakšnozarē. Viņa ir piedalījusies vairākās grupu izstādēs un mākslas projektos Latvijā un ārvalstīs: "If Disrupted, It Becomes Tangible. Infrastructures and Solidarities beyond the post-Soviet Condition" (2023, Nacionālā Mākslas galerija, Viļņa), “GeneralSharing: 19m above the Sea” (2022, Vent Space, Tallinn) un “GeneralSharing: 19m above the Sea” (2022, Köysiratagalleria, Turku), Survival Kit 13 izstāde “Mazo putniņu vajag noķert” (2022, Pils iela 23, Rīga), RIXC Zinātnes un Mākslas festivāls “Trauslās realitātes” (2022, KIM? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga), “Augmentētās pieredzes” (2021, RIXC, Riga), “Apslēptie dārgumi” (2021, Rucka, Cēsis), "Hard Drive of Lost Expressions" sadarbībā ar Lindu Vilku (2020, PILOT, Rīga), "Unseen Projects" (2020, Viļņas Mākslas akadēmija, tiešsaiste), “Pavedieni” kultūras foruma “Baltā nakts” ietvaros (2020, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga), Točka (2020, bijusī fabrika Provodnikv, Rīga) Cosmo (2019, SILOS Centre of Art and Culture, Portugāle). 2022. gada ziemā bija mākslinieces pirmā personālistāde "Partnere, Parazīte" (KIM? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga). 2021. gada laikā Šnē ir piedalījusies vairākās mākslinieku rezidencēs Latvijā: Ruckas mākslinieku rezidence Cēsīs, Sansusī Labklājības rezidence Aknīstē un VV Foundation organizētā PAiR Pāvilostā. Šnē ieguva Helēnas Skotas-Lidžetas balvu 2022/2023 un ir daļa no ACME Studio Jauno mākslinieku karjeras programmas.

EDUCATION

2020 - 2022 Art Academy of Latvia, Department of Visual Communication, MFA, LV

2018 Polytechnic of Leiria, School of Design and Art, PT

2016 - 2020 Art Academy of Latvia, Department of Visual Communication, BFA, LV

2012 - 2016 Riga School of Design and Art, Department of Form design/ Sculpture, LV
EXHIBITIONS / ACTIVITIES

2023

Group show If Disrupted, It Becomes Tangible. Infrastructures and Solidarities beyond the post-Soviet Condition. National Gallery of Art. Curated by Aleksei Borisionok, Antonina Stebur. Vilnius, LT

Group show APPOINTMENT 7.0. Dobravaga gallery. Curated by Špela Pečjak, Urška Kleindienst, Farah Sara Kurnik. Ljubljana, SI

Group show Your cup is full (empty it). energART gallery. Curated by Daiga Rudzāte, Una Meistere. Riga, LV

Group show Valmiera's International Multimedia Festival. Work in augmented reality virtually exhibited in Hanzas square. Curated by Elizabete Palasiosa, Marta Kontiņa. Valmiera, LV

Group show BDO Young Artist Award. Pilot gallery. Riga, LV

2022

Group show Black Market III. KIM? off-space Skolas 18. Curated by Zane Onckule. Riga, LV

Group show Domraiser. Dom gallery. Curated by Liene Rumpe and Ieva Viese. Riga, LV

Group show GeneralSharing: 27m above the Sea. Vent Space. Tallinn, EE

Group show GeneralSharing: 19m above the Sea. Köysiratagalleria. Turku, FI

Latvian Centre for Contemporary Art festival Survival Kit 13 show Little Bird Must Be Caught. Pils street 23, former bank building. Curated by iLiana Fokianaki. Riga, LV

RIXC Art and Science Festival show Splintered Realities. KIM? Contemporary Art Centre. Curated by Rasa Šmite and Raitis Šmits. Riga, LV

Art Academy of Latvia graduation show Let It Sprout. Riga, LV

Solo show Partner, Parasite. KIM? Contemporary Art Centre. Curated by Zane Onckule. Riga, LV

2021

Group show Augmented Experiences. Public Space next to the Latvian National Museum of Art. Curated by Rasa Šmite and Raitis Šmits. Riga, LV

Installation in a public space A good moment in collaboration with artist Ieva Saulīte. Curated by Anda Lāce. Akniste, LV

Group exhibition Hidden Treasures. Curated by Līga Lindenbauma. Cesis, LV

2020

Group exhibition Hard Drive of Lost Expressions in collaboration with Linda Vilka. Pilot gallery. Curated by Mark Halson. Riga, LV

Project Pavedieni for cultural forum Baltā nakts. National Library of Latvia. Riga, LV

Group exhibition Točka. Former factory Provodnik. Curated by Pamela Butāne. Riga, LV

Group exhibition Unseen Projects. Organised by Vilnius Academy of Arts. Curated by Saulius Jusionis. Online

Group exhibition Svaiga gaļa kritikai. Organised by Art Academy of Latvia. Online

2019

Group exhibition Cosmo. SILOS Centre of Art and Culture. Curated by Melisa Ganaha. Caldas da Rainha, PT
RESIDENCIES

2023

ACME Studios. Early Artist Programme. London, UK

2021

PAiR organised by VV Foundation, Pavilosta, LV

Sansusī Wellbeing Residency, Akniste, LV

Rucka Artist Residency, Cesis, LV

 

Built with Berta.me