Pegasus

2018

Augmented reality sculpture

Exhibited in Arkādijas parks, Riga, Latvia. The sculpture can be seen using the app SAN.

Technical support by Aldis Kopštāls and Gints Gabrāns.Lack of inspiration. 

Pegasus is a winged stallion, famous for the inspiration he gives to artists and the power he gives to heroes. 

Painting Et in Arcadia ego, sometimes called The Arcadian Shepherds by classical French Baroque artist Nicolas Poussin. 

Death, live, past, future, pastoral, urban.
Pegazs

2018

Papildinātās realitātes skulptūra

Atrašanās vieta: Arkādijas parks, Rīga, Latvija.

Skatāma izmantojot aplikāciju SAN

Tehniskais atbalsts: Aldis Kopštāls un Gints GabrānsIedvesmas trūkums.

Pegazs ir spārnots zirgs, kas nes iedvesmu dzejniekiem un spēku varoņiem.

Baroka laika mākslinieka Nikolā Pusēna glezna Et in Arcadia ego, saukta arī par Arkādijas gani.

Nāve, dzīve, pagātne, nākotne, pastorāls, urbāns

 

Built with Berta.me