Photo: Raitis Šmits

Photo: Raitis Šmits

Soil Mate

2021

Augmented reality sculpture. Virtual artwork located in the Esplanade park next to the Latvian National Museum of Art in Riga.

Curators: Rasa Šmite, Raitis ŠmitsSoil is covering our planet's surface and it has a vital role for sustaining life processes. There is a contemporary theory proposing that the Earth is a unified and conscious self-regulating system, consisting of numerous subsystems, in which all organisms and their inorganic surroundings are closely integrated, maintaining conditions for life on the planet. This is the theory of Gaia, named after the Greek goddess who symbolises Earth, which suggests that the planet itself is alive. Soil Mate explores the relationship between art, mythology and science. Inspired by the aesthetics of Stone Age's Venus figures, the virtual 3D sculpture represents the contemporary version of Gaia. It is covered with the texture generated using various soil samples found in the Esplanade Park, where the sculpture is virtually located.

More info about exhibition Augmented experiences and app Sensus art: sensusart.rixc.orgSoil Mate

2021

Paplašinātās realitātes skulptūra. Virtuāli izstādīta laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pie Esplanādes parka.

Kuratori: Rasa Šmite, Raitis ŠmitsDarbā “Soil Mate” pētītas attiecības starp mākslu, mitoloģiju un zinātni. Augsne aptver mūsu planētu un ir vitāli svarīgs elements dzīvības procesu uzturēšanā. Pastāv viedoklis, ka Zeme ir iekšēji vienota un domājoša sistēma, kas sastāv no miljoniem apakšsistēmu un to var saukt par dzīvu. Tā ir Gajas teorija, kas nosaukta grieķu zemes dievietes vārdā. Augsne ir daļa no Zemes, daļa no Gajas. Smeļoties iedvesmu no akmens laikmeta Venēru figūrām, māksliniece izveidoja trīsdimensionālu skulptūra, kas ir versija par Gaju. Tā ir noklāta ar dažādiem augsnes veidiem, kas fiksēti Esplanādē – mākslas darba atrašanās vietā.

Vairāk informācija par izstādi Augmentētās pieredzes un aplikāciju Sensus Art: sensusart.rixc.org

 

Built with Berta.me